Program naprawczy dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Analiza sytuacji Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., wskazanie podstawowych elementów determinujących jego obecne oraz przyszłe działanie jak również propozycje niezbędnych do wprowadzenia zmian to główne zadania, jakie spółka powierzyła...

Collect Consulting i 7 Program Ramowy

Miło nam poinformować, iż Collect Consulting S.A. wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach złożył swój projekt w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, w ramach konkursu „Innovative design and operation of new or upgraded efficient...