Publikacja ekspertów Collect Consulting

pkse_podrecznikNa zlecenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich), będącej największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce, eksperci Collect Consulting opracowali podręcznik o źródłach finansowania działalności eksportowej. Ponadto przedstawiciele naszej firmy wezmą udział w cyklu spotkań informacyjno-promocyjnych organizowanych przez Pracodawców RP (w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku) dotyczącym procedury aplikacyjnej i dostępnych źródeł dofinansowania tego rodzaju projektów.

Zobacz podręcznik – Źródła finansowania działalności eksportowej

„Invest in mind” – kolejny wygrany projekt dla naszego klienta

Miło nam poinformować, iż klient Collect Consulting, firma Software Mind S.A. otrzymała dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego własnych pracowników.

Wsparciem szkoleniowym objętych zostanie 91 pracowników firmy pracujących w województwie małopolskim. Projekt skupia się na szkoleniach dla kadry zarządzającej, programistów – każdy blok szkoleniowy zakończy się egzaminem i certyfikacją oraz podnoszących kompetencje miękkie, w tym autoprezentacji.

Łączna wartość projektu to ponad 540 tyś zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gratulujemy!

Collect Consulting dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Miło nam poinformować, iż eksperci Collect Consulting przeprowadzą audyt Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach. Celem tego przedsięwzięcia będzie kontrola merytoryczno-finansowa działalności związanej ze świadczeniem usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego przez spółkę Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Projekt obejmuje między innymi przeprowadzenie analizy struktury organizacyjnej, powiązań kompetencyjno-funkcjonalnych na linii Zakład – centra spółki oraz zasadności narzutu kosztów związanych z tym obszarem działalności. Przeprowadzony zostanie również audyt stanowiskowy, przegląd sprawozdań finansowych, przepływów pieniężnych, jak również analiza napraw taboru kolejowego wraz z weryfikacją przyczyn powstawania awarii.

Doradcy Collect Consulting zapraszają do uczestnictwa w szkoleniach

Miło nam poinformować, iż Collect Consulting otrzymał dofinansowanie dla kolejnego projektu szkoleniowego. Tym razem projekt skupiać się będzie na przeszkoleniu 120 osób z województwa śląskiego zarówno z języka angielskiego –  kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu międzynarodowego TOEIC, jak i kursie komputerowym kończącym się certyfikatem ECDL. Osobami objętymi wsparciem będą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach przedstawiciela handlowego, specjalisty/asystenta ds. eksportu, specjalisty/asystenta ds. marketingu, czy specjalisty ds. klienta biznesowego.

Łączna wartość projektu to blisko 600 tyś. zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje o naborze jak i zasadach rekrutacji opublikowane zostaną z początkiem września br.

„Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER” – kolejny wygrany projekt szkoleniowy

Miło nam poinformować, iż klient Collect Consulting, firma KAEFER S.A. otrzymała dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego własnych pracowników.
Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 378 pracowników firmy pracujących w woj. małopolskim. Projekt skupia się na szkoleniach dla kadry zarządzającej, pracowników pionu administracyjnego oraz dla montażystów i budowlańców. W projekcie przewidziano m.in szkolenia z zakresu zarządzania projektami, językowe, z kompetencji miękkich oraz specjalistyczne branżowe. Łączna wartość projektu to ponad 1,1 mln zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gratulujemy!