GWSH i Program stażowy YourStep

Miło nam poinformować, iż YourStep – program stażowy Collect Consulting obejmie również studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. To trzecia uczelnia wyższa, po Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, informująca swoich studentów o możliwościach stażowych oferowanych przez Collect Consulting.

Zainteresowanych studentów programem stażowym zapraszamy na stronę internetową Biura Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej:
http://www.biurokarier.gwsh.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Program stażowy YourStep

Miło nam poinformować, iż YourStep – program stażowy Collect Consulting obecny jest również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. To już druga uczelnia wyższa, po Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, informująca swoich studentów o możliwościach stażowych oferowanych przez Collect Consulting.

Zainteresowanych studentów programem stażowym zapraszamy na stronę internetową Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:
http://www.ack.ue.katowice.pl/news/1099/Ruszyl-YourStep–Program-Stazy-i-Praktyk-Collect-Consulting

Program stażowy YourStep na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Miło nam poinformować, iż YourStep – program stażowy Collect Consulting obecny jest  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zainteresowanych studentów programem stażowym zapraszamy na stronę internetową Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego:
http://www.bk.us.edu.pl/program-stazowy-yourstep

O przyszłych inicjatywach programu stażowego Collect Consulting oraz Uniwersytetu Śląskiego będziemy informować na bieżąco.

Eksperci Collect Consulting oraz Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr realizują kolejny projekt badawczy

 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, eksperci Collect Consulting Sp. z o.o. oraz Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr realizują projekt „Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny”.

Celem projektu jest identyfikacja oraz ocena komplementarności projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z projektami realizowanymi w ramach innych programów finansowanych ze środków UE.

W ramach badania zostaną przeprowadzone wywiady z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie Programów Operacyjnych oraz beneficjentami realizującymi projekty, które zostały zdiagnozowane jako przykłady działań komplementarnych.

To kolejny projekt badawczy realizowany przez Zespół Projektów Badawczych w Collect Consulting.

E-kapital.pl – przedsięwzięcie e-biznesowe Collect Consulting uruchamia usługę kojarzenia inwestorów z autorami projektów

 

E-kapital.pl będący elektroniczną platformą biznesową rozwijaną przez Collect Consulting udostępnił usługę „Projekty i Inwestorzy”. Za jej pośrednictwem możliwe jest skojarzenie autorów ciekawych pomysłów biznesowych z podmiotami gotowymi je dofinansować. Przedstawiciele portalu są w trakcie rozmów z kilkoma inwestorami zainteresowanymi obecnością w serwisie. Do rejestracji w usłudze zachęcają także wszystkich projektodawców, marzących o własnym biznesie.

– Od początku naszym celem było zintegrowanie, w jednym miejscu, wiedzy i e-usług, przydatnych przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom. „Projekty i Inwestorzy” to właśnie taka funkcjonalność – mówi Radosław Polowy, Prezes Zarządu Collect Consulting Sp. z o.o.

Z pierwszych reakcji inwestorów wynika, że zaletą usługi jest m.in. możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z autorami projektów, otrzymywania bieżących powiadomień o najnowszych zarejestrowanych projektach oraz promocję swojej inicjatywy w ramach portalu. Projektodawcy chwalą również nową funkcjonalność polegającą rejestracji zarówno pomysłów biznesowych, jak i już przygotowanych biznesplanów.

Eksperci Collect Consulting realizują projekt badawczy dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych eksperci Collect Consulting zrealizują projekt badawczy „Identyfikacja czynników stresogennych występujących w miejscu pracy wraz z określeniem ich wpływu na występowanie wypadków przy pracy i chorób wynikających z długotrwałego narażenia na stres”. Obszarami badawczymi są zagadnienia związane z czynnikami stresogennymi występującymi w miejscu pracy, wpływ stresu na wypadki przy pracy i choroby oraz koszty społeczne i ekonomiczne występowania stresu w miejscu pracy.
Badanie zostanie wykonane metodą PAPI (Paper And Pencil Interview) na próbie 300 osób. Wyniki posłużą do omówienia działań prewencyjnych skierowanych na przedsiębiorstwo i pracowników, jak również stworzenia materiałów informacyjno-szkoleniowych dla pracodawców z zakresu zarządzania stresem.

Ruszył YourStep – program praktyk i staży Collect Consulting

Jesteś studentem ostatnich lat studiów uczelni ekonomicznych lub technicznych i zastanawiasz się nad podjęciem pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Zakładamy, że uwagę koncentrujesz na rozpoczęciu przygody zawodowej w doradztwie biznesowym, publicznym, inżynierskim lub marketingu.

Chcesz się przekonać, czy podołasz nowym obowiązkom i czy jest to przygoda dla Ciebie?

Jeśli tak, weź udział w Your Step – Programie stażowym Collect Consulting!

Więcej na www.yourstep.collect.pl

Partnerstwo publiczno-prywatne – Czas na projekty odpadowe

malgorzata_okularczyk

Partnerstwo publiczno-prywatne wciąż pozostaje dla nas zagadnieniem do końca nierozpoznanym. Brak spektakularnych sukcesów w realizacji dużych projektów nie odstrasza jednak potencjalnych projektodawców. Łączenie prywatnych źródeł finansowania z unijnymi i publicznymi stanowi ogromne wyzwanie. Jeśli nie wypełnimy zobowiązań akcesyjnych w gospodarce odpadami, grozić nam będą jednak ogromne kary. Warto więc podjąć to wyzwanie. (red.)

Przedstawiciele sektora publicznego usilnie starają się przygotować ścieżki przedsięwzięć infrastrukturalnych, przeprowadzić postępowanie i ostatecznie wybrać partnera publicznego, z którym wspólnie podzielą elementy ryzyka, koszty i odpowiedzialność przy realizacji zadań zabezpieczających świadczenie usług publicznych. Inwestorzy – partnerzy prywatni – partycypują w projektach polegających zazwyczaj na budowie i zarządzaniu parkingami, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, infrastrukturą wodno-ściekową czy mieszkalnictwem komunalnym. Nie brakuje też pionierów, którzy coraz odważniej wybierają bardziej skomplikowane zagadnienia.

Dodatkowym bodźcem do aktywizacji działań gmin, powiatów czy przedsiębiorstw komunalnych w zakresie wdrażania projektów w formule partnerstwa publiczno prywatnego jest rosnące zadłużenie sektora.

 

Pobierz artykuł w pełnej wersji (300KB)

 

Oferta – Sektor publiczny – Finansowanie zewnętrzne – Partnerstwo Publiczno Prywatne