Collect dla Polskiego ASFALT-u

Collect Consulting na zlecenie spółki Polski ASFALT  będzie świadczyć usługi w zakresie pomocy technicznej związanej z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych...

Collect wspiera rozwój nowoczesnych technologii

Collect Consulting na zlecenie Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przygotuje studium wykonalności dla projektu „Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH”. ACK CYFRONET AGH jest...

Orientacja na racjonalizację kosztów

Przedsiębiorstwa sektora MSP to lwia część spośród blisko 1,8 mln aktywnych podmiotów gospodarczych. Mimo znacznego zróżnicowania w strukturze samego sektora MSP, w którym przeważają firmy mikro i małe, warunki w zakresie...

Projekt dla przemysłu lotniczego

Specjaliści Collect Consulting na zlecenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu przygotują Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Organizacja i budowa Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych”. Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych będzie...