gototopgototop
Start: Program Operacyjny Kapitał Ludzki regionalne woj. świętokrzyskie Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

woj. świętokrzyskie Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Typ beneficjentów:

 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej.

 

Termin naboru wniosków:

 

  • Konkurs zamknięty, termin składania wniosków: 29 maja – 28 czerwca 2012

 

Rodzaje projektów:

 

Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.

 

Poziom dofinansowania:

 

85 %

 

Maksymalna kwota wsparcia: 

 

Pula środków dostępnych w ramach niniejszego konkursu wynosi 9 000 000  zł PLN

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000,00 zł. 

Publikacje

Kariera

Doradca biznesowy

Zamówienia publiczne

Ewaluacja

... zobacz oferty pracy